Suport telefonic sau pe e-mail L-V 9:00 17:00
0747.167.514
contact@universulelectricelor.ro

Garanția produselor

În primul rând, trebuie menționat faptul că firma noastră comercializează numai produse care au o identitate și sunt produse de fabricanți cu o anumită notorietate pe piaţa de referinţă. Toate aceste produse se regăsesc în cataloage și în alte certificări conforme normelor europene în vigoare. Cumpărătorul (consumator persoană fizică sau o entitate juridică) va respecta condiţiile privind exploatarea, întreţinerea şi conservarea produsului. Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului Elbi Electric & Lighting S.R.L. (garantul, în sensul O.U.G. nr. 140/2021), fără costuri, în caz de neconformitate a produselor, iar măsurile corective respective nu sunt afectate de garanția comercială

Pentru toate produsele vândute și livrate de către Universul Electricelor beneficiezi de certificate de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele beneficiază de garanţie, potrivit O.U.G. nr. 140/2021 şi conform Codului civil, după caz.  Vânzătorul Elbi Electric & Lighting S.R.L răspunde față de consumator potrivit prevederilor O.U.G. nr. 140/2021.

Dacă produsul se defectează în perioada de garanție, reparația îți este asigurată de rețeaua de service autorizat a producătorului/ distribuitorului, în centrele specificate în certificat. Trebuie doar să aduci produsul defectat la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat, care va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garantiei.

În cazul în care nu exista rețea de service pentru produsul achiziționat, atunci acesta se va înlocui. Toate produsele beneficiază de garanție minimă 2 ani de zile, conform legilor în vigoare.

Garanția pentru produsele care nu sunt însoțite de un certificat de garanție emis de producător/ importator se soluționează la sediile Universul Electricelor prezentate în pagina de contact de către Elbi Electric & Lighting S.R.L., prin repararea, înlocuirea sau stornarea produsului defect. Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) în vederea soluționării garanției revine în responsabilitatea cumpărătorului, expedierea se va face prin intermediul curierului cu care a fost trimis produsul. Soluționarea garanției se face în maxim 15 zile calendaristice.

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu O.G. nr. 21/ 1992, O.U.G. nr. 140/2021  și O.G. nr. 174/ 2008. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (număr, seria), împreuna cu accesoriile aferente și copiile de pe factură fiscală. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/ expeditorului fără a i se soluționa garanția.

Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpaturi, ciobiri, componente/ piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatura și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice, software parolat etc.), surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcționării echipamentelor, precum și produsele la a căror instalare s-au folosit incorect programele de instalare sau au fost utilizate alte drivere ori programe decât cele originale.

Instalarea sau punerea în funcțiune a produselor de către persoane neautorizate duce la pierderea garanției.Termenul de garanție este din momentul livrării produselor, conform datei menționate pe factura fiscală.