Suport telefonic sau pe e-mail L-V 9:00 17:00
0747.167.514
contact@universulelectricelor.ro

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
„Câștigă premii SMART!”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale (denumită în cele ce urmează “Campania promoțională”) este ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L., cu sediul în Bragadiru, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Comerțului sub nr. J23/823/2006, cod unic de înregistrare RO17412685, reprezentată de dl. Dorin Crisoverghi.

1.2. Campania se va derula conform termenilor și condițiilor de mai jos, care se aplică tuturor participanţilor. Prin participarea la această Campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor și ale legislației aplicabile.

1.3. Termenii și condițiile Campaniei promoţionale sunt publice prin afişare pe site-ul www.universulelectricelor.ro

1.4.  Tragerea la sorți va fi operată prin intermediul S.C. Advanced Ideas Studio S.R.L. (Ideologiq), cu sediul în Str. Logofatul Udriste nr.17, corp A, camera 1, etaj 1, Bucuresti, Sect 3, înregistrată la registrul comerțului cu J40/14486/2008, CUI RO24386686, denumită în continuare Agenția. ‚,Agenția’’ este  împuternicită de ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. pentru organizarea și implementarea tragerii la sorți de la finalul campaniei. ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. va instructa detaliat si complet Agenția în vederea  organizării și implementării tragerii la sorți de la finalul campaniei, aceasta urmând sa procedeze/acționeze numai în limitele și conform instrucțiunilor oferite de ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania promoțională poartă denumirea „Câștigă premii SMART!”.

2.2. Campania se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 01-30.09.2022.

2.3. După data încheierii Campaniei promoționale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei.

2.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei promoționale pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru în mod public pe site-ul www.universulelectricelor.ro.

SECŢIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1. Obiectul Campaniei promoționale îl reprezintă produsele comercializate de către Organizator pe site-ul www.universulelectricelor.ro.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI

4.1. În cadrul Campaniei promoționale se vor acorda premii tip tombolă.

4.2. Vor fi 3 (trei) premii tip tombolă, după cum urmează:

 • 1 x ceas smartwatch XIAOMI Mi Watch Black, în valoare de 548.99 lei, cu TV.A.

Caracteristici: ecran cu rezoluție înaltă de 1.39", 326 PPI, cip GPS de 12 nm high-end, testarea oxigenului din sânge, durata de viață a bateriei până la 16 zile, 117 moduri de sport, monitor al ritmului cardiac de 24 de ore.

 • 1 x tabletă smart TabbyBoo, în valoare de 492.66 lei, cu T.V.A.;

Caracteristici: ecran mare 10.1 inch, tactil, G+G, de înaltă calitate, 1280*800 IPS, sistem de operare Android 10.0 cu GMS, CPU SC9863 procesor Octa core, 1.6GHz, memorie procesare 3 GB RAM, cameră frontală 2 mp, cameră spate 5 mp, baterie Li-po 6000mAh & încărcător tip C, husă tip carte, stilou pentru navigare.

 • 1 x trotinetă electrică Gyroor, în valoare de 874.82 lei, cu T.V.A.

Caracteristici: trotinetă electrică pentru adulți, putere motor 380 W, viteza maximă 25-30 km/h, culoare negru, roți de 8.5 inch cu sistem dublu de frânare, unghi de urcare în siguranță 15-20 grade, timp de încarcare 3-5 ore.

4.3. Valoarea totală a premiilor este de 1,916.47, cu T.V.A.

4.4. În cadrul Concursului nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.

4.5. Premiul va fi oferit câștigătorilor după confirmarea lor ca și câștigători final (prin contactarea  lor folosind datele furnizate prin formularul de comandă) și după verificarea tuturor datelor necesare pentru procesul de acordare a premiului.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

5.1. Pentru premiile extrase în cadrul tombolei, pentru achiziții în valoare minimă de 150 lei (T.V.A. inclus), în perioada de desfășurare a Campaniei promoționale menționată la Secțiunea 2.2, participanții vor intra automat în tombolă. Orice comandă de minim 150 lei (T.V.A. inclus) plasată prin intermediul site-ului în perioada de campanie reprezintă o șansă de câștig în cadrul extragerii la tombolă. Un client poate avea mai multe șanse de câștig pentru extragerea la tombolă, însă poate câștigă doar un singur premiu.

Pentru a câștiga un premiu garantat și pentru a participa în cadrul extragerii premiilor tip tombolă, participanții trebuie: să achiziționeze produse de pe site-ul www.universulelectricelor.ro în valoarea de minim 150 lei (T.V.A. inclus).

Datele personale colectate pentru campanie prin intermediul formularelor de comandă (nume, prenume, telefon, adresă e-mail, valoare comandă), vor fi folosite pentru:

I. Confirmarea înregistrării în campania promoțională;

II. Contactarea pentru anunțarea câștigării premiului și stabilirea detaliilor pentru livrare.

5.2. Câștigătorii premiilor extrase prin tombolă vor fi desemnați prin tragere la sorți prin intermediul site-ului www.tragerilasorti.ro. Va fi o singură extragere la finalul campaniei promoționale pentru toate cele 3 premii.

În cadrul extragerii finale, prin platforma www.tragerilasorti.ro se vor desemna cei 3 câștigători, câte unul pentru fiecare dintre cele 3 premii și câte o rezervă pentru fiecare câștigător.

În cazul în care un câștigător nu răspunde în termen de maxim 5 zile lucrătoare pentru a-și revendica premiul, atunci acesta va fi asignat rezervei în ordine crescătoare conform listei extrase prin intermediul platformei tragerilasorti.ro.

5.3. Data limită de participare în campania promoțională este 30.09.2022, ora 23:59

5.4. Participanții care vor plasa comenzi după această dată nu vor mai fi luați în considerare în procesul de jurizare pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.

5.5. În cazul în care, Câștigătorul solicită returul comenzii pe baza căreia a fost extras câștigător, în termenul agreat de Organizator în Politica de retur, acesta trebuie să returneze și premiul câștigat în urma tombolei.

SECŢIUNEA 6.  ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA  PREMIILOR

6.1. Câștigătorii vor fi publicati pe website-ul www.universulelectricelor.ro, după validare.

6.2. Câștigătorii vor fi, de asemenea, înștiințati prin e-mail (la adresa furnizată prin completarea formularului de înscriere la tombolă) și/sau telefon, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la validarea datelor de participare și realizarea extragerilor.

6.3. Pentru a fi validat, câștigătorul va trebui să pună la dispoziția Organizatorului, o poză după  CI și adresa  de livrare a premiului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înștiințarea prin e-mail/telefon.

6.4. De asemenea, câștigătorii vor primi informații referitoare la premiul câștigat și procedura care trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului.

6.5. În cazul în care câștigătorul: nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câștigat și/sau nu răspunde în curs de 5 zile lucrătoare de la înștiințarea prin e-mail/telefon, premiul va fi acordat rezervei.

6.6. În cazul acordării premiilor către rezerve, Organizatorul are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a contacta noul câștigător și pentru a publica lista actualizată a acestora.

6.7 În măsura în care, din motive neimputabile Organizatorului, nu este posibilă acordarea tuturor  premiilor  alocate  Concursului,  acestea  vor  rămâne  în  patrimoniul Organizatorului.

6.8. Un participant poate fi inclus de mai multe ori în campania promoțională ca urmare a comenzilor multiple din minim 150 lei (T.V.A. inclus), dar poate câștiga o singură dată un premiu extras în cadrul tombolei.

6.9 În cazul în care, Câștigătorul solicită returul comenzii pe baza căreia a fost extras câștigător, în termenul agreat de Organizator în Politica de retur, acesta trebuie să returneze și premiul câștigat în urma tombolei.

SECŢIUNEA 7.  NOTIFICAREA ŞI PREDAREA  PREMIILOR

7.1. Premiile vor fi livrate câștigătorilor prin curierat, pe baza cărții de identitate și a Procesului Verbal de Predare-Primite întocmit și semnat.

7.2. Dreptul de proprietate și riscurile asociate premiului vor fi transferate câștigătorului premiului  respectiv,  la  momentul  predării  premiilor către compania de curierat.

SECŢIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

8.1. De această Campanie promoțională beneficiază orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani, și care achiziționează în perioada campaniei produse în valoare de minim 150 lei (T.V.A. inclus), conform mecanismului Campaniei detaliat în Secțiunea 5.

8.2. În cadrul campaniei promoționale nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la campania promoțională are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor termenilor și condițiilor.

8.2 Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse  de  Regulament.  Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă.

SECŢIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1 Prin participarea la Campanie Participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum și tuturor cerințelor și deciziilor luate în conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

9.2 Organizatorul și Agenția nu își asumă răspunderea pentru:

 • înscrierile înregistrate prin plasări de comenzi înainte sau după Perioada Campaniei;
 • neprimirea, pierderea sau primirea cu întarziere a e-mail-urilor, respectiv neprimirea,  pierderea sau primirea întarziata e-mail-urilor trimise de către Organizator Participanților și invers, determinate de factori independenti de voința sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fără a se limita la, defecțiuni sau probleme tehnice ce țin de rețelele de telefonie, rețelele de internet, rețelele de curent electric, etc);
 • cazul în care numărul de telefon declarat nu poate fi utilizat pentru contactarea și identificarea Participanților (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire etc). În acest caz, Organizatorul nu îl va putea contacta pe Participant în eventualitatea unui câștig;
 • întreruperile serviciilor oferite de către terți - nefuncționalități ale furnizorilor de internet, nefuncționalități ale furnizorilor de curent electric etc;
 • eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la înscrierea în Campanie;
 • erorile în datele furnizate de către Participanți, daca este cazul, acuratețea datelor de contact fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea înmânării premiului sau la imposibilitatea identificării unui câștigător;
 • imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului din motive independente de Organizator;
 • cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament Oficial;
 • derularea activităților de mentenanță ce nu pot fi amânate, desfășurate de către operatorii serviciilor de internet, cât și a serverelor ce găzduiesc Site-ul Campaniei, cât și alte servicii de care funcționalitatea Site-ului este dependentă și nu poate funcționa, dacă prin aceasta Site-ul Campaniei nu poate fi accesat în vederea efectuării inscrierilor în Campanie;
 • prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de raspundere.

9.3 Organizatorul nu își asumă răspunderea și nu va fi parte în disputele referitoare la dreptul de  proprietate asupra premiilor. Apariția sau existența vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu va influența principiul potrivit căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial și care face dovada participării valabile în Campanie.

9.4 Ordinea recepționării comenzilor care fac obiectul înscrierii în Campanie este reprezentată de data calendaristică și ora (minute, secunde) serverului care recepționează aceste mesaje, indiferent de data și ora trimiterii efective a mesajelor/ înscrierilor de către Participanți. Dovada de expediere a comenzilor care fac obiectul înscrierii în Campanie nu reprezintă și dovada primirii acestora de către Organizator.

9.5 Organizatorul are dreptul de a invalida comenzile care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validare pentru participarea la Campanie.

9.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară validările comenzilor pentru Campanie. În cazul în care se observă tentative de fraudă, comenzile respective vor fi anulate.

9.7 Organizatorul Campaniei va acorda premii numai câștigătorilor care au luat parte la Campanie în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câștigător va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu acesta.

9.8 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei și/sau a Organizatorului ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul Participanților orice persoană care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afectează sau poate afecta bunul mers al Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant pentru întreaga Perioadă a Campaniei și implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu.

9.9 În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA, SUSPENDAREA, ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

10.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania promoţională, cu o înştiinţare prealabilă a publicului, printr-o anexă la termenii și condițiile actuale, disponibili pe site-ul Organizatorului www.universulelectricelor.ro, în următoarele situaţii:

I. în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare;

II. în cazul depistării de activităţi de fraudă electronică, hacking sau înşelătorii;

III. în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei promoţionale.

10.2. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania promoțională va înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

10.3. Încetarea sau suspendarea Campaniei promoționale din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor aflate în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

10.4. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

SECŢIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR

11.1. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor).  Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de Organizator în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor).

11.2. Participanților la Concurs, în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile le sunt garantate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor). Potrivit acestor prevederi legale participanții la concurs au următoarele drepturi privind datele cu caracter personal:

 • de a solicita o copie a datelor tale cu caracter personal aflate în posesia Organizatorului;
 • de a solicita  Organizatorului să rectifice orice date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • de a solicita Organizatorului ca datele cu caracter personal ale participantului să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care s-au comunicat aceste date;
 • de a solicita Organizatorului să furnizeze participantului datele cu caracter personal obținute direct de la acesta și, dacă este posibil, sa transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);
 • de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment;
 • de restricționare a prelucrării în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor
 • cu caracter personal ale participantului;
 • de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) în cazul în care consideră că datele sale cu caracter personal nu sunt prelucrate conform Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor).

11.3. Totodată, participantul are dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor în scopuri precum marketing direct, cercetare sau statistici, interes legitim sau public, precum și dreptul de a se opune profilării sau prelucrării automate a datelor.

11.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului  oficial  și  își  exprimă  acordul  în  privința  acestora. Aceștia își exprimă de asemenea acordul expres cu privire la:

 • Includerea datelor personale în baza Organizatorului, în scopul participării la concurs;
 • Publicarea numelor câștigătorilor și folosirea numelor acestora, în materiale publicitare, fără drept de plată.

11.5. Datele  câștigătorilor  se  vor  păstra  în  contabilitatea  Organizatorului,  conform legislației fiscale.

11.6. Alte detalii despre ce date cu caracter personal prelucrează Organizatorul, precum și detalii despre drepturile pe care le au participanții cu privire la aceste date se găsesc în secțiunea “Termene și condiții” de pe site-ul universulelectricelor.ro.

SECŢIUNEA 12. FORŢA MAJORĂ

12.1. Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin termenii si conditiile actuale.

Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile asumate conform termenilor si conditiilor actuale. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campania promoțională existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 13. LITIGII ŞI FRAUDE

13.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei promoționale se vor efectua în scris şi se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea “Campanie promoţională”, sau la adresa de e-mail: office@elbielectric.ro în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului reclamat.

13.2. Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 14. TAXE ŞI IMPOZITE

14.1. Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare pentru Participanți percepute de Organizator.

14.2. Participanții iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4) din Codul fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor care au o valoare de peste 600 lei sunt impozabile. În acest sens, Organizatorul se obligă:

1. să îndeplinească formalitățile privind plata și declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata și depunerea declarațiilor fiscale corespunzătoare);

2. să achite pentru câștigător, în termenul prevăzut de legislația fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câștigător prin acordarea premiilor.

13.3. Organizatorul se obligă să plătească toate taxele către autorități aferente premiilor, dacă este cazul.

SECŢIUNEA 15. DISPOZIȚII FINALE

15.1. Legea aplicabilă este legea română.

15.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

15.3. În cazul în care o anumită prevedere din Regulamentul actual este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

15.4. Termenii si condițiile actuale au fost încheiate astăzi, 01.09.2022

ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L.