Suport telefonic sau pe e-mail L-V 9:00 17:00
0747.167.514
contact@universulelectricelor.ro

Politica de confidențialitate

Societatea ELBI Electric & Lighting S.R.L. se angajează să folosească datele personale ale utilizatorilor site-ului numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia. Datele cu caracter personal sunt transmise pentru procesarea plăților online de către societatea Netopia SRL (Mobilpay), facturarea şi livrarea produselor comandate prin intermediul societăţilor de curierat, precum și pentru trimiterea newsletterelor noastre de către furnizorul The Rocket Science Group LLC (Mailchimp), conform opţiunilor dumneavoastră formulate în mod explicit (consimţământ).

Societatea ELBI Electric & Lighting S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de evenimente de forţă majoră, caz fortuit, atacurile de securitate ale serverului ce găzduiește site-ul nostru, sau acțiunilor ilegale/ infracţionale ale unor terțe persoane.

Datele personale vor fi folosite de ELBI Electric & Lighting S.R.L. și furnizorii săi numai în scopul declarat al acestui site, secţiunea Termeni şi condiţii de vânzare. Informațiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a va trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc. ELBI Electric & Lighting S.R.L. se obliga sa nu facă publice și să nu vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele personale. Datele personale pot fi transmise autorităților în drept sa verifice tranzacțiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora.

În cazul în care utilizatorii doresc modificarea/ ștergerea datelor cu caracter personal,  pot solicita acest lucru prin trimiterea unui e-mail la contact@universulelectricelor.ro prin care furnizeaza decizia de a modifica sau șterge datele sale.

Conform cerințelor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, emis de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene și ale Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice ELBI Electric & Lighting S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Datele cu caracter personal primite de ELBI Electric & Lighting S.R.L. vor fi:

  • prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;
  • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
  • adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
  • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și prelucrate.

Scopul colectării datelor este: facturarea, livrarea comenzilor dumneavoastră, soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de dumneavoastra. Sunteți obligat să furnizați datele acestea fiind necesare facturării și livrării comenzilor dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră determină anularea comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator și nu sunt comunicate niciunui alt destinatar.